خدمات بیشتر
ارزانترین نرخ‌های بلیط در بازه 15 روز، براساس تاریخ انتخابی

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر

دوشنبه 01/11/97
2,500,000 تومان

ایران ایر
شماره پرواز: 654
722
ساعت پرواز: 06:30
مدت پرواز:
یک ساعت و 15 دقیقه
اکونومی
6نفر
قیمت هر بزرگسال
183,500 تومان
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسال 2,500,000 تومان 2 نفر 5,000,000 تومان
کودک 2,500,000 تومان 1 نفر 2,500,000 تومان
نوزاد 500,000 تومان 1 نفر 500,000 تومان
عوارض فرودگاهی 0 تومان
تخفیف 0 تومان
جمع کل 8,000,000 تومان
بزرگسالان
مبلغ 2,500,000 تومان
تعداد 2
جمع 5,000,000 تومان
کودک
مبلغ 2,500,000 تومان
تعداد 1
جمع 2,500,000 تومان
خردسال
مبلغ 500,000 تومان
تعداد 1
جمع 500,000 تومان
عوارض فرودگاهی
مبلغ 0 تومان
تخفیف
مبلغ 0 تومان
جمع کل
مبلغ 8,000,000 تومان

ظرفیت

3

قیمت

183,500 تومان
شماره پرواز: 654
722
ساعت پرواز: 06:30
مدت پرواز:
یک ساعت و 15 دقیقه
اکونومی
6نفر
قیمت هر بزرگسال
183,500 تومان
مبلغ تعداد نفرات جمع
بزرگسال 2,500,000 تومان 2 نفر 5,000,000 تومان
کودک 2,500,000 تومان 1 نفر 2,500,000 تومان
نوزاد 500,000 تومان 1 نفر 500,000 تومان
عوارض فرودگاهی 0 تومان
تخفیف 0 تومان
جمع کل 8,000,000 تومان
بزرگسالان
مبلغ 2,500,000 تومان
تعداد 2
جمع 5,000,000 تومان
کودک
مبلغ 2,500,000 تومان
تعداد 1
جمع 2,500,000 تومان
خردسال
مبلغ 500,000 تومان
تعداد 1
جمع 500,000 تومان
عوارض فرودگاهی
مبلغ 0 تومان
تخفیف
مبلغ 0 تومان
جمع کل
مبلغ 8,000,000 تومان

ظرفیت

3

قیمت

183,500 تومان

تهران
THR
مشهد
MHD
سه شنبه 97/02/11
TUS 19 NOV
جستجوی بلیط

یکطرفه
دوطرفه

تعداد نفرات: {{adult -- kid -- child}} نفر
تعداد بزرگسال
تعداد کودک
تعداد خردسال

پروازهای موجود
همه

قیمت (هزار تومان)

زمان پرواز

سیستمی
چارتری

اکونومی
بیزنس

شماره پرواز

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی ثناسیر است.